GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatste update: 30 maart 2020

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U EEN VAN ONZE GAMES SPEELT.

DEZE VOORWAARDEN (DE "VOORWAARDEN") ZIJN EEN WETTELIJK CONTRACT TUSSEN "U" EN PLARIUM GLOBAL LTD en/of haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk "PLARIUM" "WIJ", "ONS", "ONZE"). Plarium Europe S.a.r.l. en Plarium LLC zijn de erkende verkopers van Plarium-browsergames.

DE VOORWAARDEN ZETTEN UITEEN HOE U DE WEBSITES MET DE URL(S) PLARIUM.COM EN M.PLARIUM.COM MAG GEBRUIKEN; EVENALS ALLE BIJBEHORENDE SITES DIE GELINKT WORDEN DOOR PLARIUM, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE BEDRIJVEN (GEZAMENLIJK DE "WEBSITE"). TENZIJ ANDERS VERMELD, OMVATTEN ALLE VERWIJZINGEN NAAR "WEBSITE" OOK DE GAMES, MATERIALEN, INHOUD EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE WEBSITE EN ALLE SOFTWARE DIE PLARIUM U AANBIEDT OM TE DOWNLOADEN OP UW MOBIELE APPARATEN (ELK BENOEMD ALS EEN "MOBIELE APPLICATIE") (ALS COLLECTIEF, DE "DIENST").

Door het spelen van onze spelletjes (de "games"), via directe toegang, download of via van één van onze mobiele applicaties, producten, website of de dienst; door toegang te krijgen tot de dienst via platformen van derden, met inbegrip van sociale netwerksites; door te klikken op de knop "AKKOORD" of door het voltooien van het registratieproces, GEEFT U AAN DAT U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN INSTEMT MET DE VERZAMELING, HET GEBRUIK EN DE OPSLAG VAN UW INFORMATIE ZOALS UITEENGEZET IN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN PLARIUM.

(Al het bovenstaande collectief "UW AKKOORD").

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, OF ALS DE VOORWAARDEN OP ENIG MOMENT VOOR U NIET MEER AANVAARDBAAR ZIJN, GELIEVE HET GEBRUIK VAN ONZE DIENST ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

DEZE VOORWAARDEN VEREISEN BINDENDE ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN. ALS U EEN INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, OMVATTEN DEZE VOORWAARDEN EEN VRIJSTELLING VAN COLLECTIEF BEROEP EN VRIJSTELLING VAN JURYRECHTSPRAAK. INDIEN U EEN INWONER BENT VAN DE EUROPESE UNIE OF VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE, GELIEVE ATTENT TE ZIJN OP HET FEIT DAT U ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN EEN GESCHIL KAN VOORLEGGEN AAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN OF RECHTBANKEN VAN HET LAND VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE OF VAN DE EUROPESE UNIE WAAR U WOONT.

1. ALGEMEEN GEBRUIK EN WIJZIGINGEN

U verkrijgt enkel een licentie voor het gebruiken van deze dienst. Deze dienst wordt niet aan u verkocht. Plarium behoudt zich het recht voor om aan elke gebruiker de toegang tot deze dienst te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke schending van de voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat Plarium de dienst (of een functie of mobiele applicatie ervan) kan opschorten of stopzetten of de inhoud van de dienst op elk gewenst moment kan wijzigen, om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving, en zonder aansprakelijkheid.

ALS U NIET MINSTENS 13 JAAR OUD BENT, KAN HET ZIJN DAT U NIET ALLE ONDERDELEN VAN DE DIENST KAN GEBRUIKEN OF DAT U GEEN INFORMATIE AAN PLARIUM OF DE DIENST KAN VERSTREKKEN. ALS U ACHTTIEN (18) JAAR OF OUDER BENT, VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U INSTEMT OM AAN DE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN. ALS U DE OUDER OF WETTELIJKE VOOGD BENT VAN EEN MINDERJARIGE DIE DE DIENST GEBRUIKT, VERKLAART U HIERMEE DAT U DE VOORWAARDEN HEBT BEKEKEN EN ERMEE AKKOORD GAAT, DAT U DE MINDERJARIGE AAN DEZE VOORWAARDEN BINDT EN DAT U PLARIUM VOLLEDIG VRIJWAART EN NIET VERANTWOORDELIJK STELT ALS DE MINDERJARIGE EEN VAN DEZE VOORWAARDEN SCHENDT. ALS U MINDERJARIG BENT, BEGRIJPT U DAT U DE TOESTEMMING VAN UW WETTELIJKE VOOGD NODIG HEBT OM DE DIENST TE GEBRUIKEN.

Plarium kan te allen tijde de bepalingen van deze voorwaarden wijzigen, bijwerken, toevoegen of verwijderen door de bijgewerkte voorwaarden op de dienst te plaatsen en u hiervan op de hoogte te stellen via een banner op de dienst of, afhankelijk van de status van uw account, via e-mail, naar goeddunken van Plarium. Deze voorwaarden treden binnen vijf (5) dagen na het posten in werking. Door gebruik te maken van de dienst, nadat Plarium de

voorwaarden heeft bijgewerkt, gaat u akkoord met alle bijgewerkte voorwaarden; als u niet akkoord gaat met één of meer van de bijgewerkte voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de dienst. Weet ook dat deze voorwaarden vervangen kunnen worden door uitdrukkelijk aangewezen wettelijke kennisgevingen of door voorwaarden die op bepaalde functies van de dienst van toepassing zijn. Deze uitdrukkelijk aangewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden worden opgenomen in deze voorwaarden en vervangen de provisie(s) van deze voorwaarden die worden aangeduid als vervangen.

Om de goede werking van haar diensten te garanderen, kan Plarium af en toe in-game regels publiceren die van toepassing zijn op een of meerdere specifieke games (de "in-game regels"). Dergelijke in-game regels zullen alleen worden gepubliceerd in de "handleiding" sectie van een game en dergelijke "handleiding" secties zullen beschikbaar zijn door de volgende stappen in het spel te volgen: Menu→handleiding of in de "Speelgids" sectie van een game. Dergelijke "Speelgids" secties zijn beschikbaar door de volgende stappen in het spel te volgen:

Snelkoppelingen→Instellingen→Handleiding→Speelgids of door op het pictogram "?" te klikken voor sommige browsergames. Dergelijke in-game regels worden beschouwd als een integraal onderdeel van deze voorwaarden. Door de dienst te gebruiken nadat Plarium de in-game regels heeft toegevoegd en toegepast op één of meerdere games, gaat u akkoord met de toegevoegde in-game regels; als u niet akkoord gaat met een of meer van de bijgewerkte voorwaarden en de in-game regels, moet u stoppen met het gebruik van de dienst.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze dienst (en eventuele mobiele applicaties) veranderlijk zijn. Derhalve kan Plarium vereisen dat u updates voor deze dienst downloadt en installeert, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. U begrijpt en gaat er ook mee akkoord dat dergelijke wijzigingen of updates aan de mobiele applicaties de systeemspecificaties kunnen wijzigen die vereist zijn om de mobiele applicatie te kunnen gebruiken. In dat geval bent u, en niet Plarium, verantwoordelijk voor de aankoop van de nodige extra software en/of hardware om toegang te krijgen tot de mobiele applicatie en er gebruik van te maken. U erkent dat wanneer een upgrade beschikbaar is, eerdere versies van de mobiele applicatie mogelijk niet meer beschikbaar zijn of niet meer worden ondersteund door Plarium.

2. PRIVACY

Alle informatie die door u verstrekt wordt en door onze dienst gebruikt wordt, is onderworpen aan ons Privacy- en Cookiebeleid. Ons privacy- en cookiebeleid biedt details over de manier waarop we de informatie die u aan ons verstrekt in verband met onze diensten verzamelen, opslaan, gebruiken en beheren, waaronder uw rechten en keuzes. Als u via platformen van derden toegang heeft tot onze dienst, is alle informatie die door u wordt verstrekt en gebruikt door onze dienst ook onderworpen aan, indien van toepassing, de privacyregels die door platformen van derden zijn opgesteld. Raadpleeg onze sectie "Toegang via platformen van derden" voor meer informatie.

3. GEBRUIK VAN DE DIENST

a) Bezoekers en gastgebruikers. Als u een bezoeker bent, kunt u bepaalde functies van de dienst bekijken en gebruiken die beschikbaar zijn zonder registratie. U hoeft zich niet te registreren bij Plarium om de website en de openbare informatie over de dienst te bezoeken en te bekijken, of om bepaalde mobiele applicaties te downloaden. U heeft ook de mogelijkheid om games te spelen als gastgebruiker als dit uw voorkeur heeft.

b) Accountregistratie. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de dienst kan het nodig zijn dat u een geregistreerde gebruiker wordt. In het kader van de voorwaarden is een "geregistreerde gebruiker" een gebruiker van de dienst ("Gebruiker" of "gebruiker") die een account bij ons heeft geregistreerd ("account") of een geldig account heeft op de sociale netwerkservice waarmee de gebruiker zich met de dienst heeft verbonden (zulke accounts worden "accounts van derden” genoemd).

c) Toegang via platformen van derden. Als u toegang heeft tot de dienst via een sociale netwerkservice of via een andere service van derden (elk een "platform van derden") als onderdeel van de functionaliteit van de dienst, kunt u uw account koppelen aan accounts van derden door Plarium toegang te verlenen tot uw account van derden, zoals is toegestaan onder de toepasselijke voorwaarden die uw gebruik van elk account van derden bepalen. U verklaart dat u het recht hebt om uw aanmeldgegevens van uw account van derden aan Plarium bekend te maken en/of Plarium toegang te verlenen tot uw account van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik voor de hierin beschreven doeleinden) zonder dat u inbreuk maakt op de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van het betreffende account van derden en zonder dat u Plarium verplicht om kosten te betalen of Plarium onderwerpt aan gebruiksbeperkingen die worden opgelegd door dergelijke derdendienstverleners. Afhankelijk van de door u gekozen accounts van derden en met inachtneming van de privacy-instellingen die u hebt ingesteld in dergelijke accounts van derden, kunnen persoonlijk identificeerbare gegevens of persoonlijke gegevens die u op uw accounts van derden post beschikbaar zijn via uw account op de dienst. U hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account en uw account van derden op elk gewenst moment uit te schakelen via het gedeelte "Instellingen" van de applicatie. HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE DERDEN-SERVICEPROVIDERS DIE VERBONDEN ZIJN AAN UW EXTERNE ACCOUNTS UITSLUITEND WORDT BEPAALD DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DEZE DERDEN-SERVICEPROVIDERS, PLARIUM VERWERPT ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJKE IDENTIFICEERBARE INFORMATIE OF PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE DOOR DEZE DERDEN-SERVICEPROVIDERS AAN HAAR KUNNEN WORDEN VERSTREKT EN DIE IN STRIJD ZIJN MET DE PRIVACYINSTELLINGEN DIE U HEBT INGESTELD IN DERGELIJKE ACCOUNTS VAN DERDEN. Bovendien gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat wij geen controle hebben over platformen van derden en hun inhoud. U bent onderworpen aan de gebruiksovereenkomsten en het privacybeleid die van toepassing zijn op dergelijke platformen van derden en dient deze ook te lezen.

d) Registratiegegevens. Bij het registreren voor de dienst, gaat u akkoord met (i) het verstrekken van ware, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf zoals gevraagd door het registratieformulier van de dienst (de "registratiegegevens"); en (ii) het onmiddellijk bijwerken van de registratiegegevens om deze waar, accuraat, actueel en volledig te houden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen uw account plaatsvinden. U mag uw account of wachtwoord met niemand delen en u gaat ermee akkoord om (a) Plarium onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging; en (b) uw account aan het einde van elke sessie af te sluiten. Als u informatie verstrekt die onwaar, inaccuraat, niet actueel of onvolledig is, of als Plarium redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, inaccuraat, niet actueel of onvolledig is, heeft Plarium het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig en toekomstig gebruik van de dienst (of enig deel daarvan) te weigeren. Plarium behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen of terug te eisen, inclusief maar niet beperkt tot klachten van derden over een gebruikersnaam die hun rechten schendt.

e) Netwerktoegang. Wanneer u toegang hebt tot de dienst via een mobiel netwerk zijn de kosten voor berichten, gegevens en andere tarieven van de netwerkbeheerder van toepassing. Het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde diensten kan door uw netwerkprovider verboden of beperkt worden en het is mogelijk dat niet alle functies van de dienst met uw netwerkprovider of apparaat werken.

4. GEDRAGSREGELS

Door gebruik te maken van de dienst van Plarium gaat u ermee akkoord om de volgende zaken NIET te doen (of anderen ertoe aan te zetten):

 • een account aanmaken als u jonger bent dan 13 jaar;
 • handelingen of gedragingen toestaan die in strijd zijn met de regels van platformen van derden, op voorwaarde dat de toegang tot de dienst via een dergelijk platform plaatsvindt;
 • een account aanmaken met behulp van een valse identiteit, valse informatie, of namens iemand anders dan uzelf;
 • een account aanmaken of de dienst gebruiken als u een veroordeelde zedendelinquent bent;
 • een account aanmaken of de dienst gebruiken als u eerder door Plarium bent verwijderd, of als u eerder uit een Plarium game bent verbannen;
 • uw account, de website of de dienst gebruiken om te adverteren of om commerciële advertenties, inclusief kettingbrieven, junk-e-mail of repetitieve berichten (spim en spam) naar anderen te verzenden;
 • uw account of de dienst gebruiken voor illegaal gedrag;
 • zonder toestemming toegang hebben tot het account van een andere gebruiker;
 • de website of dienst gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving of die verboden is volgens deze voorwaarden;
 • een deel van de diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, accounts, virtuele valuta en virtuele goederen te verkopen, kopen, verhandelen of exploiteren voor commerciële doeleinden (of één van deze acties proberen te ondernemen) op een andere manier dan in de games wordt bepaald;
 • informatie over andere gebruikers verzamelen of vergaren;
 • seksueel expliciet, bedreigend, gênant, haatdragend, racistisch, etnisch of religieus beledigend, discriminerend, bedreigend, op basis van geslacht of politieke opvattingen haatdragend, opruiend, bedrieglijk, kronkelend, smadelijk, lasterlijk of anderszins ongepast of beledigend materiaal of gedrag posten, verzoeken of linken;
 • elke vorm van kinderseksualiteit, misbruik, uitbuiting of aanverwante onderwerpen die schadelijk of bedreigend kunnen zijn voor de veiligheid van een kind of minderjarige bespreken, bevorderen of afbeelden;
 • functies van de website of dienst gebruiken voor iets anders dan het beoogde gebruik ervan;
 • de veiligheidsfuncties van de website of dienst, of een deel daarvan, verstoren of uitschakelen, met inbegrip van diensten die beschikbaar zijn via platforms van derden;
 • de ontcijfering, decompilatie, demontage, reverse-engineering of een andere poging om bepaalde codes of onderliggende ideeën of algoritmen van bepaalde onderdelen van de dienst af te leiden, met inbegrip van diensten die beschikbaar zijn via platforms van derden;
 • zich bezig te houden met elke andere vorm van verboden gedrag;

Verder verklaart en garandeert u dat (a) u zich niet in een land bevindt dat onderworpen is aan een door de overheid van de VS opgelegd overheidsembargo of dat door de overheid van de VS is aangewezen als een land dat "terrorisme ondersteunt"; en (b) u niet wordt vermeld op enige Amerikaanse overheidslijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

Elk gebruik van de dienst dat in strijd is met deze beperkingen wordt strikt verboden en kan leiden tot de onmiddellijke intrekking van uw licentie en kan leiden tot uw aansprakelijkheid voor het schenden van de wet. Plarium behoudt zich het recht voor om te bepalen welk gedrag in strijd is met de gebruiksvoorwaarden of welk gedrag buiten de gebruiksintentie van deze gebruiksvoorwaarden of de dienst zelf ligt. In het geval van een inbreuk op één van de bovenstaande punten zal Plarium naar eigen goeddunken beslissen welke acties het zal ondernemen, indien van toepassing, inclusief het beëindigen van uw account, het verbieden van uw gebruik van deze dienst, en/of het informeren van de bevoegde autoriteiten.

5. VIRTUELE VALUTA EN GOEDEREN

De dienst kan de optie bevatten om van "real world" geld een licentie te kopen voor het gebruik van (i) virtuele, in-game valuta ("virtuele valuta") evenals (ii) virtuele in-game goederen ("virtuele goederen") door gebruik te maken van wettige betaalmiddelen. Dit kan alleen als u in het land waar u woont als meerderjarig wordt beschouwd. Virtuele valuta en/of virtuele goederen kunnen alleen via de dienst worden gekocht en alleen op de manier die in elke game wordt bepaald. Alle virtuele valuta en/of virtuele goederen die door gebruikers anders verkregen wordt dan via de dienst, kan door Plarium naar eigen goeddunken als nietig of vernietigbaar worden beschouwd.

ALLE VIRTUELE VALUTA EN VIRTUELE GOEDEREN WORDEN ALS DEFINITIEF EN NIET-TERUGBETAALBAAR BESCHOUWD, tenzij naar ons goeddunken anders vermeld wordt. U hebt geen eigendomsrecht van of aanspraak op virtuele goederen en/of virtuele valuta die u verwerft. Virtuele valuta kan alleen gebruikt worden voor de aankoop van virtuele goederen of artikelen. Virtuele valuta en virtuele goederen zijn geen wettig betaalmiddel en kunnen niet worden heropgeladen, doorverkocht worden, voor waarde worden overgedragen, worden ingewisseld voor contant geld, worden gekocht op een andere manier dan via de dienst, anders gekocht worden dan op de manier die in elke game wordt bepaald, of gebruikt worden op een ander account, behalve in de mate die in deze overeenkomst wordt beschreven, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Virtuele valuta vervalt niet. Niettegenstaande het voorgaande heeft Plarium absolute controle over alle virtuele valuta en virtuele goederen en heeft Plarium op elk moment het recht om de waarde ervan te wijzigen, aan te passen en/of te elimineren naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid. De verplichting van Plarium aan u met betrekking tot gekochte virtuele producten wordt geacht te zijn uitgevoerd bij de overdracht van de virtuele goederen en/of virtuele valuta naar uw account.

ER WORDEN GEEN TERUGBETALINGEN UITGEVOERD DOOR PLARIUM. De virtuele valuta en virtuele goederen hebben geen reële waarde, KUNNEN NIET WORDEN INGERUILD VOOR ECHT GELD EN KUNNEN ENKEL WORDEN GEBRUIKT IN DE GAMES DIE DOOR PLARIUM WORDEN AANGEBODEN. Anders dan een beperkte, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om de virtuele valuta of virtuele goederen in onze games te gebruiken, hebt u geen eigendomsrecht of aanspraak op dergelijke virtuele valuta en virtuele goederen. In het geval dat uw account wordt beëindigd of opgeschort om welke reden dan ook, naar Plarium's eigen en absolute goeddunken, of als Plarium stopt met het aanbieden van games, verliest u alle virtuele valuta en goederen. Plarium heeft het absolute recht om virtuele valuta en/of virtuele goederen naar eigen goeddunken te beheren, te reguleren, te besturen, te wijzigen en/of te elimineren, en Plarium is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor het uitoefenen van dergelijke rechten.

6. BETALING VAN VERGOEDINGEN

U gaat ermee akkoord om alle kosten en toepasselijke belastingen te betalen die opgelopen worden door u of door iemand die gebruik maakt van een account dat onder uw naam geregistreerd is. Plarium kan de prijzen voor de goederen en diensten die via de dienst worden aangeboden te allen tijde herzien. Plarium kan ook links naar andere websites of diensten van derden bieden, waarvan sommige afzonderlijke kosten in rekening kunnen brengen die niet zijn inbegrepen in de kosten die u mogelijk aan Plarium betaalt. Afzonderlijke kosten of verplichtingen die u in interacties met derden oploopt zijn uw verantwoordelijkheid. Kosten zijn niet restitueerbaar (zie sectie 5).

7. TERMIJN EN BEËINDIGING

(a) Termijn. De voorwaarden gaan in op de datum waarop u ze accepteert (zoals beschreven in de inleiding hierboven) en blijven volledig van kracht zolang u de dienst gebruikt, tenzij deze eerder wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden.

b) Beëindiging. Als u de dienst wilt beëindigen, kunt u dit doen door (a) Plarium op elk gewenst moment op de hoogte te stellen; en/of (b) uw account te sluiten. Wij behouden ons het recht voor om uw account of de toegang tot één of alle games elk moment en om welke reden ook te beëindigen of op te schorten. Afhankelijk van ons goeddunken en onze bepaling kunnen wij uw account beëindigen op basis van wat wij beschouwen als een schending van of inbreuk op deze voorwaarden. In het geval dat wij uw account beëindigen of opschorten, hebt u geen verdere toegang tot uw account en alles wat eraan gekoppeld is. Zoals hierboven vermeld is, hebt u geen recht op de terugbetaling van virtuele valuta of virtuele goederen die u hebt aangeschaft of ontwikkeld tijdens uw gebruik van onze games of dienst.

c) Gevolgen van de beëindiging. De beëindiging van enige functie van de dienst omvat het verwijderen van de toegang tot die functie. De beëindiging van de dienst omvat het verwijderen van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en content die verbonden zijn met of in uw account zitten (of een deel ervan), inclusief uw eigen content. Plarium is op geen enkele wijze aansprakelijk voor opschorting of beëindiging, ook niet voor het verwijderen van uw content. Alle bepalingen van de voorwaarden die door hun aard moeten blijven bestaan, zullen ook na beëindiging van de dienst blijven bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers en beperking van aansprakelijkheid.

8. GESCHILLEN TUSSEN GEBRUIKERS

U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de dienst. Plarium kan te allen tijde ingrijpen in geschillen tussen u en andere gebruikers, maar is daartoe niet verplicht. Plarium zal niet aansprakelijk zijn voor wat voortvloeit uit deze geschillen, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims en schade, ongeacht hun aard.

Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, KIEST U ERVOOR OM PLARIUM (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) TE VRIJWAREN VAN ALLE CLAIMS, VERZOEKEN, EN SCHADELOOSSTELLINGEN (feitelijke en gevolgschade), ongeacht hun aard, bekend en onbekend, die voortkomen uit, of verband houden met dergelijke geschillen. Als u een inwoner van Californië bent, ziet u af van de California Civil Code §1542, waarin staat: EEN ALGEMENE VRIJSTELLING STREKT ZICH NIET UIT TOT CLAIMS WAARVAN DE SCHULDEISER OF VRIJLATENDE PARTIJ NIET WEET OF VERMOEDT DAT ZE IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN DE UITVOERING VAN DE VRIJSTELLING EN DIE, ALS ZE BEKEND WAREN BIJ HEM OF HAAR, ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR OF VRIJGESTELDE PARTIJ WEZENLIJK ZOUDEN HEBBEN BEÏNVLOED.

9. GARANTIE-UITSLUITINGEN

DE DIENST WORDT IN ZIJN “HUIDIGE STAAT” EN "ZOALS BESCHIKBAAR" GELEVERD EN WIJ BEWEREN OF GARANDEREN NIET DAT DE DIENST ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, VRIJ VAN FOUTEN EN VIRUSSEN ZAL ZIJN, OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN. U gaat ermee akkoord dat uw toegang tot de dienst en het gebruik ervan op eigen risico is. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, SLUITEN PLARIUM, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN ALLE GARANTIES UIT, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE DIENST EN UW GEBRUIK ERVAN, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES OP EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, NAUWKEURIGHEID, AUTORITEIT, VOLLEDIGHEID, NUT EN TIJDIGHEID. Plarium geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de dienst of over de inhoud van websites die aan de dienst zijn gekoppeld en neemt, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op zich voor:

 • fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud;
 • persoonlijke letsels of materiële schade, ongeacht de aard, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de dienst, de website of de games;
 • ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of enige en alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen;
 • elke onderbreking of stopzetting van overdracht aan of van de dienst;
 • bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke die door derden naar of via de dienst of website kunnen worden overgedragen;
 • eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van inhoud die werd gepost, ge-e-maild, verzonden of anderszins beschikbaar werd gesteld via de dienst en/of website.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN PLARIUM JEGENS U DIE VOORTVLOEIT UIT OF GERELATEERD IS AAN DE VOORWAARDEN EN DE DIENST ZAL, OM WELKE REDEN DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET TOTALE BEDRAG DAT U PLARIUM HEEFT BETAALD IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE CLAIM DIE AANLEIDING GAF TOT DE AANSPRAKELIJKHEID.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL PLARIUM AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE VOOR ENIGE INDIRECTE-, INCIDENTELE-, SPECIALE-, STRAFRECHTELIJKE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT HUN AARD, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINST OF VERLOREN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE DIENST OF ANDERE MATERIALEN OP, OF ANDERE MATERIALEN DIE GEBRUIKT OF GEDOWNLOAD ZIJN VIA ONZE DIENST, ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE, ONGEACHT OF PLARIUM WEL OF NIET OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover de wet het in het betreffende rechtsgebied toestaat. U erkent uitdrukkelijk dat Plarium niet aansprakelijk is voor inzendingen van gebruikers of het lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van derden en dat het risico van schade door het voorgaande volledig door u gedragen wordt.

DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN GEEN INVLOED OP UW RECHTEN ALS CONSUMENT, NOCH BEWEREN ZE EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OP GROND VAN DE WET IN UW GEBRUIKELIJKE VERBLIJFPLAATS.

11. SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord om Plarium, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (gezamenlijk de "Plarium-partijen") te vrijwaren van alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit: (a) uw content; (b) uw gebruik van, of uw onvermogen om de dienst te gebruiken; (c) uw schending van de voorwaarden; (d) uw schending van de rechten van een andere partij, met inbegrip van gebruikers; of (e) uw schending van de toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Plarium behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders onderhevig is aan een schadevergoeding door u, in welk geval u volledig zult samenwerken met Plarium in het doen gelden van alle beschikbare juridische verdedigingsmiddelen. U gaat ermee akkoord dat de bepalingen in deze sectie zullen blijven gelden, ook na beëindiging van uw account, de voorwaarden of uw toegang tot de dienst.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN LICENTIE

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten in onze dienst en de technologie waarop deze gebaseerd is, en alle informatie en inhoud die beschikbaar is via de dienst (met uitzondering van gebruikerscontent zoals hieronder gedefinieerd), inclusief de personages, afbeeldingen, verhaallijnen, geluiden, virtuele valuta en virtuele goederen in de games) eigendom zijn van ons en/of onze leveranciers (inclusief andere gebruikers).

U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrecht hebt op uw account en dat alle rechten op uw account eigendom zijn van ons.

De dienst wordt wereldwijd beschermd door auteursrechtwetgevingen. Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden en van alle andere relevante beleidslijnen van Plarium, verleent Plarium u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie (onderhevig aan de hier uiteengezette beperkingen) om deze dienst te downloaden, te installeren, te openen, te bekijken en/of te gebruiken (inclusief een kopie van de mobiele applicatie op één enkel mobiel apparaat of op een computer die u bezit of beheert) uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële entertainmentdoeleinden. Ander gebruik van deze dienst is niet geautoriseerd. In verband met deze autorisatie gaat u ermee akkoord dat elke kopie die u van de functies van de dienst of delen ervan maakt, alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen op dezelfde manier als op het origineel behoudt.

U mag deze dienst, de functies of de onderdelen ervan, in hun geheel of gedeeltelijk, niet op een andere manier gebruiken, downloaden, uploaden, afdrukken, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie uitgeven, posten, verzenden, wijzigen, gebruiken voor afgeleide werken, reverse-engineeren, demonteren, decompileren, aanpassen, distribueren, overdragen, verkopen, kopen of exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Met betrekking tot een mobiele applicatie die via de Apple App Store wordt geopend of van de Apple App Store wordt gedownload (een "App Store sourced application"), zult u bovendien de App Store sourced application alleen gebruiken (i) op een product van het Apple-merk waarop iOS draait (het eigen besturingssysteem van Apple), en (ii) zoals toegestaan door de "gebruiksregels" zoals beschreven in de Voorwaarden voor Apple Mediadiensten. U mag niets verkopen, kopiëren, ruilen, overdragen, afstaan of anderszins distribueren dat via de mobiele applicatie gekopieerd of gekocht werd, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen van Plarium. Wij en onze leveranciers (inclusief andere gebruikers) behouden zich alle rechten voor die niet in deze voorwaarden worden verleend. Er worden geen impliciete licenties verleend.

Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken die op deze dienst worden weergegeven ("merken") zijn ons eigendom of het eigendom van platformen van derden. Het is niet toegestaan om deze merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of zonder de toestemming van derden die eigenaar kunnen zijn van deze merken.

13. GEBRUIKERSINHOUD

(a) Gebruikersinhoud. U gaat ermee akkoord dat u vrijwillig content publiceert op de dienst met behulp van technologie en tools die door Plarium worden geleverd. Alle gegevens, teksten, informatie, bestanden, afbeeldingen, foto's en de selectie en weergave daarvan (hierna "gebruikersinhoud") die geüpload, gepost, ge-e-maild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld worden ("beschikbaar stellen") via de dienst, hetzij geheel of gedeeltelijk, zijn onderworpen aan een onbeperkt commercieel, niet-commercieel, en/of promotioneel gebruik door Plarium. (Wanneer gebruikersinhoud door u beschikbaar wordt gesteld, wordt het "uw content"). De gebruikersinhoud is de volledige verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gebruikersinhoud afkomstig is. Bijgevolg zijn gebruikers, en niet Plarium, verantwoordelijk voor gebruikersinhoud die door gebruikers beschikbaar gesteld wordt. Plarium kan gebruikersinhoud reguleren en staat niet in voor de juistheid, kwaliteit of integriteit van de gebruikersinhoud die via de dienst beschikbaar wordt gesteld. Door gebruik te maken van de dienst erkent en accepteert u dat u blootgesteld kunt worden aan materiaal dat u beledigend of verwerpelijk vindt. U gaat ermee akkoord dat Plarium in geen enkel geval aansprakelijk is voor enige gebruikersinhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten in de gebruikersinhoud of verlies of beschadiging ten gevolge van het gebruik van de gebruikersinhoud. Plarium heeft niet de verplichting om gebruikersinhoud te controleren en zal dit ook niet doen, maar heeft wel het recht om naar eigen goeddunken gebruikersinhoud te verwijderen in het geval van een klacht.

(b) Openbare discussies. De dienst kan verschillende fora, blogs en chatfuncties ("fora") bevatten waar u gebruikersinhoud kunt posten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw opmerkingen en commentaar op aangewezen onderwerpen. Daarom wordt, in aanvulling op alle andere bepalingen van deze voorwaarden, specifiek verduidelijkt dat Plarium niet kan garanderen dat andere gebruikers de ideeën en informatie die u deelt niet zullen gebruiken. Maak gebruikersinhoud niet beschikbaar via de dienst als u een idee of informatie vertrouwelijk wilt houden en niet wilt dat anderen die informatie gebruiken. Plarium is niet verantwoordelijk voor de evaluatie, het gebruik of de compensatie van ideeën of informatie die u verkiest te in te zenden. Wanneer u informatie vrijgeeft in of vertrouwt op informatie in de fora, doet u dit op eigen risico.

(c) Licentie voor gebruikersinhoud. U verleent hierbij aan Plarium een onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie (met inbegrip van het recht om een sublicentie te verlenen of over te dragen aan derden) en het recht om te kopiëren, te reproduceren, te herstellen, aan te passen, te wijzigen, afgeleide werken te creëren, te vervaardigen, te commercialiseren, te publiceren, te distribueren, te verkopen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, over te dragen, te leasen, af te dragen, te verzenden, openbaar te maken, in het openbaar uit te voeren, of elektronisch toegang toe te verlenen, uit te zenden, aan het publiek te communiceren via telecommunicatie, te tonen, uit te voeren, in computergeheugen in te voeren, en op welke wijze dan ook uw content te gebruiken, alsmede alle gewijzigde en afgeleide werken van uw content in verband met onze verstrekking van de dienst, met inbegrip van de marketing en promotie van de dienst. Uitgezonderd in zover dit verboden is op grond van de wet, doet u afstand van alle toewijzingsrechten en/of eventuele morele rechten die u hebt op uw content, ongeacht of uw content op welke manier dan ook wordt gewijzigd of veranderd. U GARANDEERT EN VERKLAART DAT U HET RECHT HEBT OM ALLE CONTENT DIE U VIA DE DIENST BESCHIKBAAR STELT TE UPLOADEN.

(d) Eigendom van uw content. Plarium claimt geen eigendomsrechten op gebruikersinhoud en niets in deze voorwaarden is bedoeld om de rechten op het gebruik en het exploiteren van uw content te beperken. Plarium is niet verplicht om uw intellectuele eigendomsrechten in of op uw content te controleren of af te dwingen.

(e) Eigendom van andere content. Behalve met betrekking tot uw content, gaat u ermee akkoord dat u geen enkel eigendomsrecht hebt van of op inhoud die via onze dienst verschijnt, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de virtuele goederen of virtuele valuta die verschijnen of afkomstig zijn uit een Plarium game, ongeacht of deze verdiend werden in een game of gekocht zijn van Plarium, of enige andere attributen die verbonden zijn met een account of opgeslagen zijn op of in de dienst.

14. AANVULLENDE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE MOBIELE APPLICATIES

(a) App Stores. U erkent en gaat ermee akkoord dat de beschikbaarheid van de applicatie en de dienst afhankelijk is van de derden van wie u de applicatielicentie heeft ontvangen, zoals bijvoorbeeld voor de Apple App Store of Google Play ("App Store"). U erkent dat de voorwaarden tussen u en Plarium zijn en niet met de App Store. Plarium, niet de App Store, is als enige verantwoordelijk voor de dienst, inclusief de applicatie, de inhoud ervan, het onderhoud, de ondersteuningsdiensten en de garantie daarop en de afhandeling van eventuele claims die hierop betrekking hebben (bijv. productaansprakelijkheid, wettelijke naleving of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten). Om de applicatie te kunnen gebruiken, moet u toegang hebben tot een draadloos netwerk en gaat u akkoord met het betalen van alle kosten die verbonden zijn aan een dergelijke toegang. U stemt er ook mee in om alle kosten (indien van toepassing) te betalen die door de App Store worden aangerekend in verband met de dienst, waaronder de applicatie. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan, en uw licentie voor het gebruik van de applicatie wordt verstrekt op voorwaarde van uw naleving, alle toepasselijke voorwaarden van overeenkomsten van derden (bijvoorbeeld de voorwaarden en beleidslijnen van de App Store) tijdens het gebruik van de dienst, waaronder de applicatie. U erkent dat de App Store (en haar dochterondernemingen) derde begunstigden zijn van de voorwaarden en het recht hebben om deze af te dwingen.

(b) Aanvullende licentievoorwaarden voor het gebruik van de dienst in combinatie met de Apple App Store. Het volgende is van toepassing op alle App Store sourced applications die via de Apple App Store beschikbaar zijn, of die van de Apple App Store kunnen worden gedownload:

 • U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) de voorwaarden uitsluitend tussen u en Plarium worden afgesloten, en niet met Apple, en dat (ii) Plarium, en niet Apple, als enige verantwoordelijk is voor de App Store sourced application en de inhoud ervan. Uw gebruik van de App Store sourced application moet in overeenstemming zijn met de App Store-gebruiksvoorwaarden.
 • U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhoud en ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot de App Store sourced application.
 • In het geval dat de App Store sourced application niet aan de toepasselijke garanties voldoet, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple de aankoopprijs van de App Store sourced application aan u terugbetalen en zal Apple, voor zover wettelijk toegestaan wordt, geen enkele andere garantieverplichting hebben met betrekking tot de App Store sourced application. Tussen Plarium en Apple zijn alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die toe te schrijven zijn aan het niet naleven van de garantie uitsluitend de verantwoordelijkheid van Plarium.
 • U en Plarium erkennen dat, tussen Plarium en Apple, Apple niet verantwoordelijk is voor het behandelen van claims die u heeft of voor claims van derden die betrekking hebben tot de App Store sourced application, of uw bezit en gebruik van de App Store sourced application, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheid-claims; (ii) klachten dat de App Store sourced application niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten; en (iii) claims die voortvloeien uit App Store sourced application of soortgelijke wetgevingen.
 • U en Plarium erkennen dat, in het geval dat derden een claim indienen omdat uw bezit en gebruik van de App Store sourced application inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten, zoals tussen Plarium en Apple, het Plarium is, niet Apple, die uitsluitend verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de ontheffing van een dergelijke claim over de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, voor zover vereist door de voorwaarden.
 • U en Plarium erkennen en komen overeen dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derden begunstigden zijn van de voorwaarden die betrekking hebben tot uw licentie voor de in de App Store sourced application en dat, na uw aanvaarding van de voorwaarden, Apple het recht heeft (en geacht wordt dit recht te hebben aanvaard) om de voorwaarden met betrekking tot uw licentie voor de in de App Store sourced application tegen u als een derde begunstigde af te dwingen.
 • Zonder beperking van andere bepalingen van de voorwaarden, moet u zich houden aan alle toepasselijke voorwaarden van overeenkomsten met derden wanneer u de App Store sourced application gebruikt.

(c) Aanvullende licentievoorwaarden voor het gebruik van de dienst in combinatie met de Android App Store. De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke mobiele applicatie die Plarium aan u levert en die ontworpen is voor gebruik op een mobiel apparaat van Android (een "Android-app"):

 • U erkent dat deze voorwaarden enkel tussen u en Plarium zijn, en niet met Google, Inc. ("Google").
 • Uw gebruik van de Android-app van Plarium moet voldoen aan de op dat moment geldende Google Play Servicevoorwaarden van Google.
 • Google is slechts een provider voor de Google Play store waar u de Android-app aangeschaft hebt. Plarium, en niet Google, is als enige verantwoordelijk voor de Android-app en de diensten en content die daarop beschikbaar zijn. Google heeft geen verplichting of aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot de Android-app van Plarium of deze voorwaarden.
 • U erkent en gaat ermee akkoord dat Google een derde begunstigde is van de voorwaarden, aangezien deze betrekking hebben op de Android-app van Plarium.

15. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN ARBITRAGEOVEREENKOMST

Deze voorwaarden en elke actie met betrekking tot deze voorwaarden zal beheerst en geïnterpreteerd worden door de wetten van Israël. Niettegenstaande het voorgaande kunt u, indien u een inwoner bent van de Europese Unie of de Russische Federatie, onder bepaalde omstandigheden beroep doen op de bescherming die u wordt geboden door bepalingen van het recht van het land waar u verblijft en waarvan bij overeenkomst niet van kan worden afgeweken.

U gaat hierbij akkoord met de bindende Arbitrageovereenkomst. In alle omstandigheden waarin de voorgaande Arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om te procederen in een rechtbank, stemmen de partijen er hierbij mee in om zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Tel Aviv-Jaffa, Israël, voor een dergelijk doel. U doet hierbij ook afstand van alle argumenten ter verdediging wegens gebrek van persoonlijke rechtsbevoegdheid en forum non conveniens met betrekking tot de locatie en rechtsbevoegdheid in de rechtbanken van Tel Aviv-Jaffa, Israël. Niettegenstaande het voorgaande kunt u, als u een inwoner bent van de Europese Unie of de Russische Federatie, onder bepaalde omstandigheden een geschil aanhangig maken bij de bevoegde autoriteiten of rechtbanken in de Russische Federatie of in het land van de Europese Unie waar u woont.

16. CONSUMENTENKLACHTEN

In overeenstemming met de California Civil Code §1789.3 kunt u klachten melden bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact op te nemen met hen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of telefonisch via het nummer (800) 952-5210.

Als u een inwoner van de Europese Unie bent, kunt u klachten indienen bij uw plaatselijke autoriteiten voor consumentenbescherming.

17. ALGEMEEN

Deze voorwaarden vormen samen met ons Privacy- en Cookiebeleid en onze Arbitrageovereenkomst de volledige overeenkomst tussen u en Plarium met betrekking tot uw gebruik van onze dienst (website, dienst, mobiele applicaties, games en alle gerelateerde content) en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot het voorgaande. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling in deze voorwaarden kan niet worden beschouwd als een vrijstelling van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Indien een bepaling van de voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de voorwaarden en heeft die geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Noch de rechten, noch de verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden kunnen door u worden overgedragen, en een dergelijke poging tot overdracht is nietig en zonder gevolg. We kunnen deze voorwaarden zonder beperking toewijzen.

U mag de dienst niet gebruiken, exporteren, importeren of overdragen, behalve zoals toegestaan door de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, de wetten van het rechtsgebied waarin u de dienst hebt verkregen en alle andere toepasselijke wetten. U zult de dienst niet gebruiken voor een door de Amerikaanse wet verboden doel, inclusief de ontwikkeling, het ontwerpen, de fabricage of de productie van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens. U erkent en gaat ermee akkoord dat producten, diensten of technologieën die door Plarium worden aangeboden, onderworpen zijn aan de wet- en regelgeving over exportcontrole van de Verenigde Staten van Amerika. U dient zich te houden aan deze wet- en regelgeving en zult, zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid, Plarium-producten, -diensten of -technologieën, hetzij direct of indirect, niet naar een land in overtreding met dergelijke wetten en voorschriften exporteren, herexporteren of overbrengen.

18. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen hebt over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met onze klantenservice op support.plarium.com. We zullen alles in het werk stellen om uw vragen en problemen naar tevredenheid af te handelen.

Onze post-contactgegevens zijn: Plarium Global Ltd. (bedrijfsidentificatienummer 514563956), 2 Abba Eban Blvd., Herzliya, Israël