RESTITUTIEBELEID

Alle aankopen van virtuele valuta en virtuele producten worden beschouwd als definitief en niet-terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld door ons.

Er wordt geen enkele garantie op terugbetaling gegeven of geïmpliceerd door het beleid dat hier geschetst wordt. Plarium zal op geen enkel moment contante terugbetalingen doen, hoewel we ervoor kunnen kiezen om gebruikers met in-game-geld of virtuele producten te vergoeden.

Vergoeding voor technische problemen

Hoewel we ernaar streven om een leuke en stabiele speelomgeving aan onze spelers te bieden zodat ze van onze games kunnen genieten, kunnen er af en toe technische problemen zijn die het spelverloop kunnen verstoren.  Hoewel we deze problemen niet allemaal kunnen voorkomen, streeft het support team ernaar om spelers die technische problemen ondervinden zo snel en efficiënt mogelijk te helpen.

Als u een technisch probleem ondervindt tijdens het spelen waardoor u in-game verliezen heeft geleden, kunt u contact opnemen met ons support team via het e-mailadres dat voor de betreffende game is aangewezen om ons te laten weten wat er is gebeurd. Verstrek ons zoveel mogelijk screenshots, samen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem en uw verzoek. Wij zullen geen klachten van spelers verwerken zonder ondersteunende documentatie die kan dienen als definitief bewijs voor deze gevallen. Wanneer wij een verzoek om terugbetaling ontvangen, zal een lid van het support team uw verzoek beoordelen, de details verifiëren en de gepaste actie ondernemen naar eigen goeddunken van het support team en de supervisor van het support team.

Het support team zal elk geval afzonderlijk onderzoeken. Elke toegekende compensatie of vergoeding is eigen aan een specifiek geval en impliceert geen verplichting om actie te ondernemen in soortgelijke gevallen. Geen enkele Plarium-medewerker buiten ons aangewezen support team is bevoegd om u te vergoeden of in beroep te gaan tegen de beslissingen van het team.

In de regel worden er geen vergoedingen gegeven door Plarium, tenzij het support team kan verifiëren of het verlies is opgetreden als gevolg van een onregelmatigheid in het spel dat los staat van de normale gameplay, voornamelijk als gevolg van een gedocumenteerde bug of een serverfout. Alle terugbetalingsverzoeken moeten binnen een week (7 dagen) na het plaatsvinden van het verlies worden ingediend om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Verzoeken die na deze tijd worden ingediend, worden niet behandeld.

Kwesties die NIET voor een vergoeding in aanmerking komen zijn onder meer, maar niet beperkt tot: Potentiële of theoretische winst. Alleen producten die verloren gaan wanneer ze al in het bezit zijn van de speler komen in aanmerking voor vergoeding. 2. Verliezen die te wijten zijn aan problemen met het systeem van een speler (d.w.z. de computer, internetverbinding, enz.) of met een systeem dat eigendom is van derden, komen niet in aanmerking voor een vergoeding. 3. Uitgesloten worden van een game voor het schenden van het in-game-beleid. 4. Time-out van het spel als gevolg van inactiviteit op uw computer.

Het spammen met petities of e-mails waarin om een terugbetaling wordt gevraagd of waarin valse informatie gegeven wordt in een poging om een vergoeding te ontvangen is niet toegestaan en kan leiden tot disciplinaire maatregelen tegen uw account.