PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Plarium Global Ltd ("Plarium" of "wij") is toegewijd aan het beschermen van de privacyrechten van onze online gebruikers ("gebruikers" of "u"). Dit online privacy- en cookiebeleid (het "beleid") is opgesteld om u te informeren over de manieren waarop wij de informatie die u verstrekt op welke Plarium website dan ook (gezamenlijk de "website") of bij Plarium-games of -applicaties (de website, games en applicaties, gezamenlijk onze "dienst") verzamelen, opslaan, gebruiken en beheren. Houd er rekening mee dat het bereik van dit beleid beperkt is tot informatie die door Plarium via de dienst wordt verzameld. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van derden die Plarium niet bezit of bestuurt.

Plarium biedt ook games aan gebruikers die in de EU wonen. Plarium is de gegevensbeheerder voor de persoonlijke informatie die over deze gebruikers wordt verzameld. In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU ("AVG") hebben wij Plarium Europe S.A.R.L. aangewezen als onze vertegenwoordiger voor AVG-doeleinden in de EU. Gebruikers die EU-inwoners zijn, kunnen met vragen over de manier waarop wij hun persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken terecht bij Plarium op het hieronder vermelde adres, of bij onze vertegenwoordiger op het volgende adres: 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Voor gebruikers die niet in de EU zijn gevestigd

Wanneer u zich aanmeldt voor onze dienst, wordt u uitgenodigd om akkoord te gaan met dit beleid en de verwerking van uw gegevens, waaronder uw persoonlijke informatie, ook wel persoonlijke gegevens genoemd in sommige rechtsgebieden (wij verwijzen naar deze informatie/gegevens als "persoonlijke informatie" in dit beleid), op de manier die in dit beleid en onze gebruiksvoorwaarden wordt beschreven. Daarmee verwerken wij uw persoonlijke informatie op basis van uw toestemming. In elk geval zal elk gebruik van de dienst worden geïnterpreteerd als uw akkoord met dit beleid en onze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u om geen gebruik te maken van de dienst.

Specifiek voor EU-gebruikers

Dit beleid informeert enkel over de manier waarop Plarium uw persoonlijke informatie verzamelt, opslaat, gebruikt en openbaar maakt. We vragen u niet om in te stemmen met dit beleid. Als we uw toestemming vereisen, vragen we daar in aparte kennisgevings- en toestemmingsformulieren om. Let op: als u ons toestemming geeft, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via [email protected].

Het wordt aanbevolen dat u dit beleid regelmatig herziet, aangezien het af en toe kan worden gewijzigd zoals hieronder is beschreven (zie het onderstaande onderdeel Wijzigingen in dit beleid).

Verzamelen van informatie

Wij verzamelen informatie over u rechtstreeks via u, via derden en automatisch via uw gebruik van onze dienst. We kunnen de informatie die we over u verzamelen uit deze verschillende bronnen combineren.

Informatie die we rechtstreeks via u verzamelen

We zullen ook alle informatie verzamelen die u aan ons verstrekt via uw gebruik van onze dienst. De aard van de persoonlijke informatie die we verzamelen kan variëren afhankelijk van uw activiteit. Persoonlijke informatie kan bestaan uit:

  • Uw naam;
  • Gebruikersidentificatienummer;
  • E-mailadres.

Wanneer u betaalt voor producten die via onze dienst te koop worden aangeboden, verzamelen we ook uw factuuradres en volledige creditcardgegevens die ons in staat stellen om uw betaling te ontvangen. Onze betalingverwerkingsdienst kan deze informatie ook bewaren om u in staat te stellen om aanvullende artikelen te kopen via onze dienst zonder dat u die telkens opnieuw hoeft in te voeren. We hebben geen directe toegang tot en slaan uw creditcardgegevens niet op en we zullen uw betalingsgegevens die wij verzamelen niet gebruiken, behalve als dat nodig is om uw aankoop te voldoen en/of met u te communiceren over uw transactie.

Als u contact met ons opneemt via e-mail (bijvoorbeeld om contact op te nemen met de klantenservice), verzamelen we uw naam en e-mailadres, evenals andere inhoud die in de e-mail is opgenomen, zodat wij u een antwoord kunnen versturen. We kunnen mogelijk de persoonlijke informatie die u indient bij uw communicatie met ons gebruiken om contact met u op te nemen of te reageren.

Daarnaast kunnen we informatie van u verkrijgen via uw toegang tot en deelname aan messageboards van onze dienst. Deze informatie kan bestaan uit berichten, opmerkingen, foto's of schermafbeeldingen, video's, beoordelingen en in-game berichten. Als u inhoud op onze dienst post, kan deze informatie beschikbaar zijn voor andere gebruikers van onze dienst (bijvoorbeeld: in-game berichten zijn beschikbaar voor de ontvanger van uw bericht en als u een profielfoto uploadt, kan uw afbeelding beschikbaar zijn voor alle andere gebruikers van onze dienst). Als u uw eigen inhoud op onze dienst post, kan uw post openbaar worden en kan Plarium niet voorkomen dat dergelijke informatie wordt gebruikt op een manier die in strijd is met dit beleid, onze Gebruiksvoorwaarden, de wet of uw persoonlijke privacy.

Informatie die we over u verzamelen via derden

Wanneer u één van onze diensten installeert, kunnen wij de informatie die u ons vrijwillig via een sociale netwerksite verstrekt verzamelen en registreren in overeenstemming met hun beleid en voorwaarden.

Als u zich bij onze dienst aanmeldt met behulp van Facebook, moet u uw Facebook-e-mailadres en -wachtwoord invoeren. We zullen u om toestemming vragen om toegang te krijgen tot uw Facebook-basisinformatie en die te verzamelen (dit omvat uw naam, profielfoto, geslacht, netwerken, gebruikers-ID's, vriendenlijst, geboortedatum, e-mailadres en alle andere informatie die u openbaar hebt ingesteld op uw Facebook-account). Als u ons toegang geeft tot deze informatie, hebben wij toegang tot deze informatie zelfs als u ervoor hebt gekozen om deze informatie niet openbaar te maken.

Als u zich bij onze dienst aanmeldt met behulp van Google, moet u uw Google-e-mailadres en -wachtwoord invoeren. Door u aan te melden via Google, geeft u ons toegang tot uw Google-profielgegevens die mogelijk uw naam, locatie, e-mail, verjaardag en eventuele demografische gegevens omvatten.

U kunt zich ook bij onze dienst aanmelden via andere derden, zoals Mail.ru. We bevelen u aan om het privacybeleid van platforms van derden die u gebruikt om u aan te melden op uw gaming-accounts te lezen, om te begrijpen hoe deze derden uw informatie gebruiken en vrijgeven. Wij hebben geen controle over hoe de website van een derde partij de persoonlijke informatie die ze over u verzamelen gebruiken of openbaar maken.

Informatie die we automatisch verzamelen over uw gebruik van onze dienst

Wanneer u onze dienst gebruikt, kunnen wij informatie over het gebruik van onze dienst vastleggen en kunnen wij andere informatie verzamelen die zichtbaar is op uw sociale netwerkpagina, in overeenstemming met de relevante gebruiksvoorwaarden die aan deze pagina verbonden zijn.

De dienst zal ook informatie over gameplay vastleggen, zoals uw high scores of de duur van uw spelsessie. Wanneer u nieuwe leden uitnodigt in uw netwerk op de dienst of berichten verzendt via de dienst, verzamelen en bewaren wij de informatie die aan deze berichten is gekoppeld, waaronder het e-mailadres en de inhoud.

Als u onze dienst op uw mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat gebruikt, waaronder iPads en tablets, verzamelen wij identificatiegegevens van deze mobiele apparaten, waaronder het MAC-adres (Media Access Control) en mogelijk ook het IP-adres. In bepaalde games maken we een identificatienummer aan voor uw apparaat dat vergelijkbaar is met een accountnummer. We kunnen de naam die u aan uw apparaat geeft, het apparaattype, telefoonnummer, land en alle andere informatie die u kiest te verstrekken, zoals gebruikersnaam, personagenaam, algemene locatie (op basis van uw Internet Protocol ["IP"]adres) of e-mailadres, verzamelen. Deze informatie is nuttig voor ons om problemen op te lossen en helpt ons om gebruikstrends te begrijpen.

Behalve zoals beschreven wordt in dit beleid, zullen we deze informatie niet delen met derden. Als u ons niet langer wilt toestaan deze informatie te volgen of gebruiken, kunt u dit op uw apparaat uitschakelen. Let op: het kan zijn dat de aanvraag niet goed werkt als we niet kunnen zien waar u bent (landspecifiek).

Daarnaast maken we een uniek gebruikers-ID aan om uw gebruik van onze dienst te volgen. Dit unieke gebruikers-ID wordt opgeslagen en gelinkt met uw accountgegevens om de Plarium-games die u speelt te kunnen volgen.

Zie het gedeelte over cookies hieronder voor meer informatie over de informatie die we automatisch over u verzamelen.

Openbare informatie

Sommige informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert om onze games te spelen is openbaar, zoals uw profielfoto, het aantal vrienden dat u hebt, uw gebruikersnaam, de lijst met spellen die u speelt en de datum van uw registratie. Als u informatie die openbaar wordt gemaakt wilt verbergen, kunt u dit doen door de instellingen te wijzigen naar "alleen ik" in het privacy instellingen-tab van uw profiel.

Gebruik van informatie

We hebben de bovenstaande persoonlijke informatie nodig voor de doeleinden die beschreven worden in dit beleid, het niet verstrekken van deze informatie zal een invloed hebben op ons vermogen om u te voorzien van de dienst. Het voornaamste doel van Plarium bij het verzamelen van gebruikersinformatie is om onze dienst aan te bieden en te verbeteren en gebruikers in staat te stellen gemakkelijk gebruik van te maken en te genieten van onze dienst. Dit omvat het verzenden van elektronische communicatie met betrekking tot de dienst, waarvan u zich te allen tijde kan afmelden met behulp van de instructies in dergelijke communicatie. Daarnaast kunnen we mogelijk gebruikersinformatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

Aanbieden en verbeteren van onze diensten. Om betalingen en communicatie tussen gebruikers te vergemakkelijken; om de dienst aan te bieden en te onderhouden; om de dienst te verbeteren; om nieuwe functies, producten of diensten te ontwikkelen; om gebruikers te authenticeren; om technische ingrepen uit te voeren, zoals het updaten van software; om onze gebruikers te valideren en hun kwalificaties voor gebruik van de dienst te waarborgen; en voor andere klantenservice- en ondersteuningsdoeleinden.

Marketing en communicatie. Om met u te communiceren, waaronder via e-mail of pushmelding, over uw account en het gebruik van de dienst, waaronder het verzenden van dienst- en productupdates; om te reageren op uw vragen; om u te voorzien van nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, promoties en andere informatie die volgens ons interessant voor u zouden kunnen zijn; en voor andere informatie-, marketing- of promotiedoeleinden. Voor meer informatie over het afmelden voor bepaalde communicaties kunt u het Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie-gedeelte hieronder raadplegen.

Onderzoek en analyse. Om te analyseren hoe u gebruik maakt van de dienst; om gebruiks- en activiteitstrends te monitoren en te analyseren; en voor andere research-, analytische en statistische doeleinden.

Bescherming van rechten en belangen. Om de veiligheid, rechten, eigendommen of beveiliging van Plarium, de dienst, een derde partij of het algemene publiek te beschermen; om fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; om activiteiten te voorkomen of te stoppen die Plarium, naar eigen goeddunken, kan beschouwen als een illegale, onethische of wettelijk strafbare activiteit, of daartoe een risico vormt; om te gebruiken als bewijsmateriaal in een rechtszaak; en om dit beleid en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven.

Wettelijke naleving. Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen, waaronder als onderdeel van een gerechtelijke procedure; om te reageren op een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of andere gerechtelijke procedure; of als onderdeel van een onderzoek of verzoek, formeel of informeel, vanuit wetshandhaving of een overheidsinstantie.

Specifiek voor onze gebruikers die in de EU verkeren, vertrouwen wij op de volgende rechtsgrondslagen voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens:

  • om u te voorzien van de gevraagde dienst, overeenkomstig met onze Gebruiksvoorwaarden;
  • om gebaseerd op ons legitiem zakelijk belang, en onder voorbehoud van uw recht van bezwaar: (i) onze diensten en uw speelervaring te verbeteren, (ii) de veiligheid van onze games te garanderen, (iii) u nieuwsbrieven, marketing-e-mails en pushmeldingen te sturen met de meest recente informatie over onze producten en ons bedrijf, evenals andere reclame voor onze producten, (iv) onze rechten en eigendommen te beschermen, onze gebruiksvoorwaarden en wettelijke vermeldingen te handhaven en voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van wettelijke claims, en (v) zakelijke transacties af te sluiten (bijv. bedrijfsherstructurering, verkoop of overdracht van activa, fusie); (vi) het delen van uw informatie met marktplaatsen van derden en serviceproviders voor reclamedoeleinden.
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of een bindend besluit;
  • voor doeleinden die geen verband houden met de in dit privacybeleid beschreven doeleinden door u eerst op de hoogte te stellen en u, indien nodig, de keuze te bieden of we uw persoonlijke data op deze verschillende manier mogen gebruiken of niet.

Voor zover u informatie over vrienden en familieleden verstrekt, zult u hen dit privacybeleid voorleggen en hun toestemming vragen om die informatie te verstrekken. Als u niet over hun toestemming beschikt, stuur ons dan geen persoonlijke informatie over hun.

Cookies

Zoals veel diensten, maakt Plarium gebruik van serverlogbestanden en geautomatiseerde gegevensverzamelingstools, zoals cookies en web beacons (samen "data collection tools" genoemd) wanneer u toegang hebt tot onze dienst of er gebruik van maakt. Wij koppelen de op deze manier verzamelde informatie aan de persoonlijke informatie van onze klanten. Deze data collection tools volgen en verzamelen automatisch bepaalde technische informatie van uw computer of apparaat, zoals uw IP-adressen, browsertypes, browsertaal, verwijzende en uitgaande pagina's, URL's, platformtype, het aantal kliks, domeinnamen, landingspagina's, clickstreamgegevens, bekeken pagina's en de volgorde van die pagina's, de hoeveelheid tijd die op bepaalde pagina's werd doorgebracht, spelinformatie en de datum en tijd van activiteit op onze dienst, evenals andere soortgelijke informatie. In sommige gevallen zullen we deze technische informatie koppelen aan uw ID-nummer voor intern gebruik. Door gebruik te maken van onze dienst gaat u akkoord met ons gebruik van cookies, web beacons en data collection tools.

We gebruiken cookies om uiteenlopende redenen, onder andere om: (i) het gebruik van onze dienst te analyseren; (ii) een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden; (iii) reclame te beheren; (iv) u een gemakkelijkere aanmelding te bieden bij onze dienst; (v) u te helpen om uw gebruik van onze dienst efficiënter en waardevoller te maken door u een aangepaste ervaring te bieden en om u te herkennen wanneer u terugkeert.

We kunnen om verschillende redenen ook gebruik maken van web beacons of andere technologie om: (i) te weten of een bepaalde pagina werd bezocht of een e-mail werd geopend; (ii) pixels bij te houden waardoor wij efficiënter kunnen adverteren door onze huidige gebruikers uit te sluiten van bepaalde reclameboodschappen of door de bron van een nieuwe installatie te identificeren.

U kunt uw webbrowser instellen zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies op uw computer worden geplaatst en om het type cookies dat u toestaat te beperken of zelfs weigeren ze te accepteren We nodigen u uit om de ondersteuningswebsites van de verschillende browsers die u kunt gebruiken te bezoeken om te leren hoe u het gebruik van data collection tools kunt blokkeren. Het is echter mogelijk dat u een deel van of de volledige dienst niet kan gebruiken wanneer u cookies weigert of uitschakelt.

Do not track (DNT) clausule

Onze dienst reageert niet op Do Not Track signalen. Voor meer informatie over Do Not Track signalen, kunt u hier klikken. U kunt zich ook afmelden voor gepersonaliseerde reclame door de instructies in het gedeelte "Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie" hieronder te volgen.

Diensten van derden

Houd er rekening mee dat externe partners of aanbieders, zoals analytische bedrijven of bedrijven die advertenties in onze games of via de dienst leveren, ook gebruik kunnen maken van cookies of andere technologieën, en dat deze procedures en aanbieders onderworpen zijn aan hun eigen beleid.

We gebruiken mobile analytics software om de functionaliteit van onze mobiele software op uw apparaat beter te begrijpen. Deze software kan informatie registreren, zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die zich binnen de applicatie voordoen, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en de plaats waar de applicatie is gedownload. We koppelen de informatie die we opslaan binnen de analytics software niet aan persoonlijke data die u indient binnen de mobiele applicatie.

Onze dienst kan trackingtools van derden van onze serviceproviders bevatten. Dergelijke derden kunnen cookies, API's en SDK's in onze diensten gebruiken, zodat ze namens ons gebruikersinformatie kunnen verzamelen en analyseren. Derden kunnen toegang hebben tot informatie zoals uw apparaat-ID, MAC-adres, geolocatie informatie en IP-adres om hun diensten aan te bieden in het kader van hun respectievelijke privacybeleid. Dit beleid dekt in geen geval het gebruik van tracking tools van derden. Wij hebben noch toegang, noch controle over deze derden. Hieronder zijn voorbeelden van de derden op wie wij een beroep doen voor analyse:

Google Analytics

Plarium maakt gebruik van een tool genaamd "Google Analytics" om informatie te verzamelen over het gebruik van de dienst. Google Analytics verzamelt informatie zoals hoe vaak gebruikers deze website bezoeken, welke pagina's ze bezoeken wanneer ze dat doen en welke andere websites ze hebben bezocht voordat ze naar deze website kwamen. Plarium gebruikt de informatie die het van Google Analytics krijgt om de gebruikspatronen van de dienst te begrijpen en om onze dienst te verbeteren. Google Analytics verzamelt alleen het IP-adres dat aan u wordt toegewezen op de datum waarop u een dienst bezoekt, in plaats van uw naam of andere identificerende informatie. Plarium combineert geen informatie die wordt verzameld via het gebruik van Google Analytics met persoonlijke informatie. Hoewel Google Analytics een permanente cookie op uw webbrowser plaatst om u te identificeren als een unieke gebruiker wanneer u de volgende keer een dienst bezoekt, kan deze cookie door niemand anders dan Google worden gebruikt.

De mogelijkheid van Google om de door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken aan onze dienst te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics (zoals gewijzigd met betrekking tot overheidswebsites) en het privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij een volgend bezoek aan deze website herkent door de cookies op uw browser of mobiele apparaat uit te schakelen. Voor meer informatie over Google Analytics kunt u het privacybeleid van Google raadplegen. Om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens via een webbrowser gebruikt, kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Adjust, Game Analytics en Soomla

Plarium doet ook beroep op derden waaronder Adjust, GameAnalytics en Soomla, om het gebruik van de dienst en de effectiviteit van onze advertenties te helpen begrijpen. Voor meer informatie over het privacybeleid van Adjust kunt u het privacybeleid van Adjust raadplegen; voor meer informatie over het privacybeleid van GameAnalytics kunt u het privacybeleid van GameAnalytics raadplegen; en voor meer informatie over het privacybeleid van Soomla en hoe u zich kunt afmelden voor het gebruik van uw informatie voor marketing- of reclamedoeleinden, kunt u het privacybeleid van Soomla raadplegen.

Het delen van informatie met derden

Plarium deelt uw persoonlijke informatie niet met derden, behalve zoals beschreven in dit beleid. In het geval dat wij diensten of promoties aanbieden waarbij uw informatie afzonderlijk wordt verzameld en gebruikt volgens het privacybeleid van derden, zullen wij u daarvan op het moment van de verzameling op de hoogte stellen en kunt u ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de dienst of promotie.

Wij zullen uw informatie met andere Plarium-gebruikers delen als dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren. Als u bijvoorbeeld een profielfoto plaatst, kan die foto beschikbaar zijn voor alle andere gebruikers van onze diensten.

We kunnen uw informatie ook delen met derden zoals vereist door wettelijke of regelgevende verplichtingen; zoals vereist door wetshandhavers of andere overheidsfunctionarissen in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of andere activiteiten die illegaal zijn of die u of ons blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid; of zoals Plarium op andere wijze noodzakelijk acht om fraude, veiligheid, technische problemen of andere bedreigingen voor Plarium of anderen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

We kunnen uw informatie delen met derden die diensten voor ons uitvoeren, waaronder betalingsverwerking, orderverwerking, gegevensanalyse, marketingdiensten, e-mailcampagnes, hostingdiensten en klantenservice. Tijdens het leveren van deze diensten voor ons, kunnen deze bedrijven toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie en zijn zij verplicht om dit uitsluitend te gebruiken zoals door ons is aangegeven voor het doel van de vereiste dienst.

In combinatie met het uitvoeren van onze games kunnen wij samenwerken met derden om ons te helpen bij het leveren van onze dienst. Wij delen de informatie die u ons via uw sociale netwerk verstrekt, zoals (1) uw voor- en achternaam; (2) uw profielfoto of de bijbehorende URL; (3) uw gebruikersidentificatienummer van het desbetreffende sociale netwerk, dat gekoppeld is aan openbare informatie zoals uw naam en profielfoto; (4) het e-mailadres dat u voor aanmelding verstrekt aan het desbetreffende sociale netwerk bij de registratie; en (5) spelinformatie met deze derden, zodat zij het gebruik van onze dienst kunnen faciliteren, contact met u op kunnen nemen over andere games die u mogelijk interessant vindt, voor dienstmeldingen en om uw feedback en input te vragen. Maak geen gebruik van onze dienst als u niet wilt dat deze informatie wordt gedeeld. Als u niet langer wilt dat uw persoonlijke informatie door onze externe partners wordt gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via plarium.com/nl/support/ en zullen wij uw verzoek aan de partner faciliteren.

Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan een andere entiteit in verband met, waaronder tijdens onderhandelingen over, een overname of fusie, verkoop of overdracht van een bedrijfsonderdeel of -activa, een faillissementsprocedure, of als onderdeel van een andere, soortgelijke bedrijfsoverdracht.

We kunnen bepaalde technische informatie en andere niet-persoonlijke informatie gebruiken en delen met derde-adverteerders (en andere derden) om algemene demografische en preferentiële informatie onder Plarium-gebruikers te tonen. We kunnen adverteerders ook toestaan om technische informatie en andere niet-persoonlijke informatie te verzamelen, die ze met ons kunnen delen door het gebruik van tracking technologieën zoals cookies en web beacons. De verzamelde informatie kan worden gebruikt om u gerichte advertenties aan te bieden om uw gebruikservaring te personaliseren door de kans te vergroten dat advertenties voor producten en diensten die u ziet u ook aanspreken, een praktijk die bekend staat als gedragsgericht adverteren, en om webanalyses uit te voeren (d.w.z. om verkeer en andere activiteiten van de eindgebruiker te analyseren om uw ervaring te verbeteren). Zie de onderstaande sectie over uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie voor meer informatie over het uitschakelen van gedragsgericht adverteren.

Informatie over onze gebruikers is een integraal deel van ons bedrijf. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen zoals beschreven in dit beleid.

Specifiek voor onze gebruikers die in de EU wonen, wordt erop gewezen dat Plarium in Israël is gevestigd, een land dat volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Wanneer Plarium uw persoonlijke data overdraagt naar een bedrijf buiten Israël of de EU, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw informatie een vergelijkbaar niveau van bescherming heeft als in Israël of de EU. U heeft het recht om informatie van ons op te vragen over, inclusief een kopie van, de contractuele waarborgen die Plarium heeft ingesteld om dit te bereiken.

Opslag van uw persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, zoals beschreven in dit beleid, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en is toegankelijk voor onze kantoren in Israël, Oekraïne en Rusland. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw persoonlijke informatie in deze landen wordt opgeslagen en verwerkt.

Specifiek voor onze gebruikers die in de EU wonen, vragen wij u niet om toe te stemmen met de opslag van uw informatie in de bovengenoemde landen. In plaats daarvan hebben we aangepaste contractuele waarborgen ingevoerd om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de relevante wetgeving. Zoals hierboven is aangegeven, hebt u het recht om informatie aan te vragen over deze contractuele waarborgen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw informatie voor zover dit redelijk en noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, over het algemeen niet langer dan 3 jaar.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens langer bewaren indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Bescherming van persoonlijke informatie

Wij streven ernaar om persoonlijke informatie te beschermen zolang deze onder onze controle is. Als u een account bij ons hebt, is uw accountinformatie alleen online toegankelijk met gebruik van een wachtwoord. Om te helpen met het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie, moet u uw wachtwoord geheim houden en het niet aan andere personen bekend maken. U erkent dat u uw persoonlijke informatie op eigen risico verstrekt. U bent ook verantwoordelijk voor het gebruik van Plarium-games en -applicaties door personen die in het bezit zijn van uw wachtwoord. Informeer ons onmiddellijk als u denkt dat uw wachtwoord gecompromitteerd is of wordt misbruikt.

Beveiliging

We hebben commercieel redelijke technische, fysieke, bestuurlijke en organisatorische maatregelen toegepast die ontworpen zijn om uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonlijke informatie te gebruiken, vrij te geven of te wijzigen voor ongepaste doeleinden. Houd er ook rekening mee dat e-mail- en berichtensystemen niet als veilig worden beschouwd. We raden u aan om ons geen persoonlijke informatie te sturen via deze kanalen.

In het geval dat persoonlijke informatie wordt gecompromitteerd als gevolg van een beveiligingsinbreuk, zal Plarium de personen waarvan de persoonlijke informatie is gecompromitteerd onmiddellijk op de hoogte stellen, in overeenstemming met de kennisgevingsprocedures zoals beschreven in dit beleid, of zoals vereist door de relevante wetgeving.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we redelijke maatregelen nemen (zoals het vereisen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw account of onze dienst. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en accountinformatie en voor het beheren van de toegang tot uw e-mailcommunicatie of interactie via de website of het geautoriseerde sociale netwerk van Plarium.

Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie

Toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke informatie

Plarium neemt uw privacy serieus en werkt op een transparante manier. In die zin kunt u, mits voldoende identificatie wordt geleverd (om de privacy van anderen te beschermen), bij ons informatie opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u hebben en kunt u mogelijke onjuiste gegevens die wij hebben verbeteren.

Bovendien kunt u alle persoonlijke informatie wijzigen of verwijderen door de gerelateerde informatie in uw Plarium-account te wijzigen. Als u echter besluit om uw persoonlijke informatie te verwijderen of te anonimiseren, kan het zijn dat u geen toegang meer zal hebben tot bepaalde inhoud (bijvoorbeeld informatie over de voortgang van uw spel) en dat uw account gedeactiveerd wordt.

In bepaalde gebieden (waaronder de EU) heeft u ook het wettelijke recht om een beperking van de verwerking te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking evenals het recht op dataportabiliteit. Deze rechten zijn echter aan voorwaarden onderhevig en zijn mogelijk niet altijd van toepassing.

U heeft het recht om uw toestemming, op basis waarvan wij uw persoonlijke informatie verwerken, op elk moment in te trekken door uw account te sluiten of door op een andere manier duidelijk aan te geven dat u uw toestemming intrekt. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatige gegevensverwerking die wij op basis van uw toestemming vóór deze intrekking hebben uitgevoerd.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via: [email protected]

Marketingcommunicatie

Met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen wij u periodieke promotie- of informatie-e-mails sturen. U kunt zich afmelden voor dergelijke communicatie door de afmeldingsinstructies in de e-mail te volgen. Houd er rekening mee dat het tot 10 werkdagen kan duren voordat wij een afmeldingsverzoek kunnen verwerken. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mails over aanbevelingen of andere informatie die wij voor u interessant vinden, kunnen wij u alsnog e-mails sturen over uw account of een dienst die u bij ons heeft aangevraagd of van ons heeft ontvangen.

Pushmeldingen

We kunnen u mogelijk af en toe pushmeldingen sturen via onze mobiele applicaties om spelupdates, high scores en andere servicegerelateerde meldingen te sturen die voor u van belang kunnen zijn. U kunt er op elk moment voor kiezen om dit soort communicatie niet te ontvangen door ze op uw apparaat uit te schakelen via uw instellingen.

Gedragsgericht adverteren

Gebruikers in de Verenigde Staten kunnen zich bij veel advertentienetwerken van derden afmelden. U kunt bijvoorbeeld naar de Digital Advertising Alliance ("DAA") gaan Consumer Choice Page voor informatie over het uitschakelen van gedragsgerichte advertenties en voor uw keuzes met betrekking tot het laten gebruiken van informatie door DAA companies. U kunt ook naar het Network Advertising Initiative ("NAI") gaan Consumer Opt-Out Page voor informatie over het uitschakelen van gedragsgerichte advertenties en uw keuzes met betrekking tot het laten gebruiken van informatie door NAI-leden. Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van DAA via www.aboutads.info of op de website van NAI via www.networkadvertising.org.

Gebruikers in de Europese Unie kunnen naar de European Interactive Digital Advertising Alliance-website ("EDAA") Your Online Choices gaan en hun land selecteren om meer te weten te komen over gedragsgerichte advertenties en hoe ze zich hiervoor in hun eigen land kunnen afmelden. Zo kunnen gebruikers in Frankrijk bijvoorbeeld naar de website van Contrôler ses cookies gaan om zich af te melden voor gepersonaliseerde advertenties van bepaalde reclamenetwerken van derden en aanvullende informatie vinden op www.youronlinechoices.com/fr.

Als u zich afmeldt bij een of meerdere bedrijven die zijn vermeld op de DAA- Consumer Choice Page, de NAI- Consumer Opt-Out Page, of via de verschillende EDAA-websites, wordt u afgemeld voor gepersonaliseerde inhoud of advertenties van deze bedrijven. Dit betekent echter niet dat u geen reclame meer zal ontvangen via onze website of app of op andere websites. U kunt advertenties blijven ontvangen, bijvoorbeeld op basis van de specifieke website die u bekijkt (bijvoorbeeld contextuele advertenties). Als uw browser geconfigureerd is om cookies te weigeren wanneer u zich afmeldt op de DAA-, NAI- en/of EDAA-websites, kan het zijn dat uw afmelding niet effectief is. Houd er rekening mee dat indien u meerdere apparaten gebruikt, u zich op elk afzonderlijk apparaat zal moeten afmelden.

Links naar andere websites of applicaties

Links van de Plarium-dienst naar websites of applicaties van derden worden voor uw gemak aangeboden. Daarnaast kan de inhoud van de dienst worden gehost door andere websites of applicaties. Alle persoonlijke informatie die u op de gelinkte pagina's of applicaties verstrekt wordt rechtstreeks aan deze derden verstrekt en is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden, niet dat van ons. Andere websites en applicaties handhaven hun eigen beleid met betrekking tot cookies en het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie. Het is aan u om hun beleid zelf door te nemen.

Beleid ten aanzien van kinderen jonger dan 13 jaar

De meeste diensten van Plarium zijn bestemd voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Via deze diensten verzamelt of vraagt Plarium niet bewust om persoonlijke informatie van personen die jonger zijn dan 13 jaar. Plarium geeft deze personen ook geen bewuste toegang tot deze diensten.

Via andere diensten kan het echter zijn dat Plarium sommige persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar verzamelt. Voor dergelijke diensten zal Plarium om de leeftijd van de gebruikers vragen. Als een gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 13 jaar, zal Plarium alleen persoonlijke informatie verzamelen zoals persistent identifiers (bijvoorbeeld het IP-adres en apparaatinformatie) die nodig zijn voor de interne werking van de dienst. Plarium zal dergelijke informatie alleen gebruiken om de interne werking van de dienst te ondersteunen en niet voor andere doeleinden.

Als u jonger bent dan 13 jaar, probeer dan niet een account te registreren bij één van onze diensten of stuur geen informatie over uzelf naar ons, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. In het geval dat we zouden ontdekken dat we persoonlijke data hebben verzameld, anders dan persistent identifiers die worden gebruikt om de interne werking van onze diensten te ondersteunen, van een kind dat jonger dan 13 jaar is, zullen wij die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Wij raden minderjarigen die ouder dan 13 jaar zijn aan om hun ouders of voogden om toestemming te vragen voordat ze informatie over zichzelf naar iemand sturen via het internet.

Als u tussen 13 en 16 jaar oud bent, in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk woont en wij u om uw toestemming vragen, zorg er dan voor dat u volgens de wetgeving over gegevensbescherming van uw land een geldige toestemming kan geven zonder machtiging van uw ouders of voogd. Wij zullen uw leeftijd verifiëren en in het voorkomend geval toestemming van uw ouders of voogden vragen.

Wijzigingen in dit beleid

Plarium kan af en toe wijzigingen maken aan dit beleid. Het gebruik van de informatie die we nu verzamelen is onderworpen aan het beleid dat van kracht is op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. Als wij wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u daarvan op de hoogte stellen met een aankondiging op onze dienst of sturen wij u een e-mail. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen in het beleid wanneer u onze dienst gebruikt nadat dergelijke wijzigingen voor het eerst bekend zijn gemaakt. Indien u bezwaar maakt tegen een wijziging, is uw enige rechtsmiddel de onmiddellijke verwijdering van uw account en het beëindigen van uw gebruik van onze dienst.

Vragen of opmerkingen & contactgegevens

Als u vragen of zorgen heeft over privacy bij Plarium, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: [email protected].

Postadres: Plarium Global Ltd. (Bedrijfsnummer 514563956)

2 Abba Eban Blvd.

Herzliya, Israël

Hoewel wij prefereren dat u contact met ons opneemt wanneer u problemen hebt of als u vindt dat wij niet gepast op uw vragen of zorgen hebben gereageerd, wijzen wij erop dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij uw bevoegde toezichthoudende autoriteit.