Kullanım Şartları

plarium.com (“SİTE”) YA DA sosyal ağ siteleri dâhil üçüncü taraf platformlar (“Üçüncü Taraf Platformlar”) ARACILIĞIYLA PLARIUM GLOBAL LTD (“PLARIUM” “BİZİM” “BİZ”) TARAFINA AİT HERHANGİ BİR OYUNU OYNAMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Kullanim koşullarina gi̇ri̇ş ve koşullarin kabulu

Oyunlarımızı oynayarak (“Oyunlar”) ya da uygulamalarımız, ürünlerimiz veya hizmetlerimizden herhangi birini kullanarak, bu Kullanım Koşullarına bağlı olduğunuzu ve Plarium Gizlilik İlkesinde belirtildiği üzere bilgilerinizin toplanmasına, kullanılmasına ve saklanmasına rıza gösterdiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Koşulları şu an kabul etmemeniz durumunda ya da herhangi bir süre dâhilinde Koşullar tarafınız için kabule mümkün olmadığı takdirde lütfen Siteyi ve Hizmetleri kullanmaya son veriniz. Bu Koşullar, siz ve Plarium arasında bağlayıcı anlaşma hükmündedir.

Plarium, Koşul ihlali ile sınırlı olmaksızın, herhangi bir gerekçe göstermeden herhangi bir üyesinin Siteye ve/veya Hizmete erişimini reddedebilir. Plarium tarafının herhangi bir gerekçe ile haber vererek ya da vermeden ve herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın Hizmeti sonlandırabileceğini ya da Hizmet içeriğinde değişiklik yapabileceğini kabul ediyorsunuz.

Yaş sinirlamasi

HİZMETİ KULLANMAK İÇİN EN AZ 13 YAŞINDA OLMANIZ GEREKİR. EĞER ON SEKİZ (18) YAŞ YA DA ÜZERİNDEYSENİZ, BU KOŞULLARI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BİZZAT BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. EĞER ON ÜÇ (13) VE ON SEKİZ (18) YAŞLARI ARASINDAYSANIZ YASAL VASİNİZİN BU KOŞULLARI OKUDUĞUNU VE KABUL ETTİĞİNİ BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. Eğer bu koşulların tamamını kabul etmiyorsanız ya da en az on üç (13) yaşında değilseniz, ya da on üç (13) ve on sekiz (18) yaşları arasındaysanız ve yasal vasiniz bu Koşulları tamamen kabul etmiyorsa lütfen Siteyi ve/veya Hizmeti kullanmayınız.

Gi̇zli̇li̇k

Tarafınızca sağlanan ve Hizmetimiz tarafından kullanılan tüm bilgiler; Gizlilik İlkemize tabi olmakla birlikte, tatbik edilebildiği durumlarda Üçüncü Taraf Platformlarınca belirtilmiş gizlilik düzenlemelerine de tabidir.

Plarium Kullanım Koşullarına Nasıl Riayet Ederim?

Plarium’un Hizmetini kullanarak şunları YAPMAYACAĞINIZI kabul etmiş olursunuz:

 • 13 yaş altındaysanız hesap oluşturmayı ya da Hizmete erişmek;
 • Herhangi bir süre dâhilinde birden fazla hesaba sahip olmak, sahte kimlik ya da bilgiler ile hesap açma ya da kendinizden başka birinin adına hesap açmak;
 • Cinsel suçlardan hüküm giymiş iseniz hesap açmak;
 • Daha önceden Plarium’dan uzaklaştırılmış iseniz ya da herhangi bir Plarium oyununu oynamanız yasaklanmış ise hesap sahibi olmak ya da Hizmeti kullanmak;
 • Hesabınızı herhangi bir ticari amaçla kullanmak;
 • Hesabınızı, Siteyi ya da Servisi; herhangi birine zincirleme mektuplar, gereksiz elektronik postalar ya da aynı mesajları tekrar tekrar göndermek (mesaj sağanağı) suretiyle herhangi bir ticari reklamı tanıtmak, teşvik etmek veya yaymak iletmek için kullanmak;
 • Hesabınızı herhangi bir yasa dışı tavrı harekette bulunmak için kullanmak;
 • Başka bir kullanıcının hesabına izinsiz erişmek;
 • Sitenin ya da Hizmetin ilgili mevzuat ya da tüzüklere ya bu Koşullar ile yasaklanmış herhangi bir şekilde kullanımı;
 • Başka kullanıcılar hakkında bilgi toplamak ya da bilgi çıkarımı yapmak;
 • Müstehcen, tehdit edici, küçük düşürücü, nefret söylemi içeren, herhangi bir etnik kökene ya da ırka hakaret eden, kışkırtıcı, aldatıcı, acı verme amaçlı, karalayıcı, tahkir edici veya uygunsuz ve incitici içerikli materyaller göndermek, talep etmek veya bu tür materyallere yönlendirmek ve benzeri tutumlar sergilemek;
 • Herhangi bir şekilde çocuklarla cinsel ilişki, çocuk istismarı, çocukların suiistimali veya henüz çocuk ya da reşitliğe ulaşmamış bireylerin güvenliğini tehlikeye atabilecek ya da bu bireylere zararlı olabilecek benzer konularda tartışmak ve bunları teşvik etmek;
 • Siteyi ve Hizmeti asıl amacı dışında kullanmak;
 • Üçüncü Taraf Platformlarda bulunan ya da bu platformlar aracılığıyla sağlanan Hizmet dâhil olmak üzere, Sitenin ya da Hizmetin güvenlik ile ilgili bileşenlerinin tamamına ya da bir kısmına müdahalede bulunmak ya da bunları devre dışı bırakmak;
 • Site ya da Üçüncü Taraf Platformlar üzerinden sağlanan herhangi bir Hizmet dâhil olmak üzere, Sitenin herhangi bir kısmını çözümleme, parçalara ayırma, ters derlemeye veya ters mühendisliğe tabi tutma ya da başka şekillerde herhangi bir kod, temel fikir ya da algoritma türetme girişiminde bulunma;
 • Yasaklanmış herhangi bir davranışta bulunmak.

Sanal para bi̇ri̇mleri̇/ürünler

Hizmet; yasal ödeme araçları kullanarak sanal, oyun için para birimi (“Sanal Para Birimi”) satın alma seçeneğinin yanı sıra sanal, oyun için ürünler (“Sanal Ürünler”) de içerebilir. Bu, yalnızca ikamet ettiğiniz ülkede kanuni olarak yetişkin sayılıyorsanız gerçekleştirilebilir.

Tüm Sanal Para Birimleri ve Sanal Ürünler, aksi tarafımızca belirtilmediği sürece nihai ve iade edilemez olarak kabul görür. Edindiğiniz Sanal Ürünler ve/veya Sanal Para Birimleri üzerinde herhangi bir hakkınız ya da mülkiyetiniz bulunmamaktadır.

Plarium, Sanal Para Birimi ve Sanal Ürünler üzerinde mutlak denetim sahibidir ve uygun gördüğü üzere ve herhangi bir yükümlülük olmaksızın değer değiştirme, Sanal Para Birimi ve Sanal Ürünler üzerinde değişiklik yapma ve/veya bunları ortadan kaldırma hakkına sahiptir.

Plarium tarafından herhangi bir iade yapılmamaktadır. Sanal Para Birimi ve Sanal Ürünleri kullanmak için sağlanan kısıtlı, kabili rücu, devrolunamayan ruhsat dışında Sanal Para Birimi veya Sanal Ürünler üzerinde herhangi bir hakkınız veya mülkiyetiniz bulunmamaktadır. Plarium’un yegâne ve mutlak takdiri gereği hesabın feshedilmesi ya da askıya alınması ya da Plairum’un Oyuna son vermesi ile Sanal Para Birimi ve Sanal Ürünler üzerinde bulunan haklarınızın hepsini tamamıyla kaybedersiniz. Plarium, yegâne takdirine uygun gördüğü üzere Sanal Para Birimi ve/veya Sanal Ürünler üzerinde mutlak yönetim, düzenleme, denetim, değiştirme ve/veya ortadan kaldırma haklarına sahiptir ve Plarium bu hakların uygulanması hususunda size ya da herhangi bir kişiye karşı sorumlu değildir.

Fesi̇h

Hesabınızı ya da tüm Oyunlara erişiminizi herhangi bir zamanda ve herhangi bir gerekçe ile feshetme ya da askıya almak hakkımızı saklı tutuyoruz. Yegâne takdir hakkımız çerçevesinde bu Koşulların ihlali ya da çiğnenmesi olduğunu saptadığımız eylemler sonucunda hesabınızı feshetme hakkına sahibiz. Hesabınızı feshetmemiz ya da askıya almamız durumunda, hesabınıza ve hesabınızla ilişkili herhangi bir şeye erişemezsiniz. Yukarıda belirtildiği üzere Oyunlar sırasında geliştirdiğiniz ya da edindiğiniz herhangi bir Sanal Para Biriminin ve Sanal Ürünün iadesini alma hakkınız bulunmamaktadır.

Kullanicilar arasindaki̇ anlaşmazliklar

Plarium siz ve diğer kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıklara müdahale edebilir; ancak Plarium buna mecbur değildir. İddialar ve hasarlar ile sınırlı olmamak üzere Plarium bu tür anlaşmazlıklardan doğan sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Temi̇nat sorumluluk reddi̇

SİTE, HİZMET VE OYUNLAR “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELİNDE SAĞLANIR VE SİTENİN, SERVİSİN YA DA OYUNUN KESİNTİSİZ, HATASIZ, VİRÜSSÜZ OLACAĞINI VE KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ İFADE, TEMİN VE GARANTİ ETMİYORUZ. Siteye, Hizmete ve Oyunlara erişimde riskin yalnızca size ait olduğunu kabul ediyorsunuz. Plarium, Plarium’un memurları, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri Site, Hizmet ve Oyunlar ve bunların tarafınızca kullanımı ile bağlantılı olarak başlık, ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etme durumunun olmaması, doğruluk, yetki, bütünlük, kullanışlılık ve zamanlılık dâhil olmak üzere tüm zımni teminatları yasaların izin verdiği ölçüde reddetmektedir. Plarium, Hizmet içeriğinin doğruluğu ya da bütünlüğü veya Hizmete ve/veya Siteye bağlı herhangi bir sitenin içeriği hakkında hiçbir teminat ya da ifade beyan etmemektedir ve şu durumlarda yükümlülük ya da sorumluluk üstlenmemektedir:

 • İçerikteki hatalar, yanlışlar ya da sahih olmama durumu;
 • Hizmete, Siteye ya da Oyunlara erişiminizden ve kullanımınızdan doğacak herhangi bir tür fiziksel yaralanma ya da maddi hasar;
 • Güvenli sunucularımıza ve/veya buralarda bulunan tüm kişisel ve maddi bilgilere yapılacak herhangi bir izinsiz erişim ya da bunların izinsiz kullanımı;
 • Sizin Hizmetimize ya da Hizmetimizin size iletim gönderiminde doğacak herhangi bir kesinti ya da durma;
 • Hizmet ya da herhangi bir üçüncü taraf sebebiyle herhangi bir Truva atı, virüs, böcek ya da benzerlerinin bulaşması;
 • Herhangi bir içerikteki hatalar veya ihmaller ya da Hizmet ve/veya Site aracılığıyla gönderilen, e-posta yoluyla ulaştırılan, bulaşan ya da farklı şekillerde kullanıma sunulan içeriklerin kullanımdan doğacak herhangi bir tür kayıp ya da hasar.

Sorumluluğun tahdi̇di̇

PLARİUM’UN, HERHANGİ BİR SEBEPTEN VE EYLEMİN ŞEKLİ FARK ETMEKSİZİN BU KOŞULLARDAN, SİTEDEN VE OYUNDAN DOĞACAK YA DA BUNLARA İLİŞKİN TOPLAM BİRİKİMLİ SORUMLULUĞUN TOPLAM MİKTARI, SORUMLULUĞU DOĞURAN İDDİAYA MUKADDEM ON İKİ (12) AY İÇERİSİNDE PLARİUM’A ÖDEDİĞİNİZ MİKTARLA SINIRLANMIŞTIR.

Plarium hiçbir koşulda size ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı; teminat, mukavele, haksızlık herhangi bir yasal durum temelinde ya da bu zararların Plarium’a önceden bildirilmiş olması ihtimalinden bağımsız olarak; Hizmetimizin, Sitemizin ya da buralarda bulunan ya da buralardan erişilen veya indirilen içeriklerden kaynaklanan kâr ya da veri kaybı dâhil olmak üzere dolaylı, rastlantısal, hususi, cezai ya da netice kabilinden oluşan zararlar sebebiyle sorumluluk taşımamaktadır.

Yukarıda belirtilen sorumluluk tahdidi yürürlükte bulunan yargının yasaları çerçevesinde bütünüyle uygulanır. Plarium’un, kullanıcı arzları ya da herhangi bir üçüncü tarafın karalayıcı, kırıcı ya da yasa dışı davranışında durumunda sorumlu olmayacağını ve bunlardan kaynaklanacak herhangi bir zarar riskinin tamamen size ait olduğunu özellikle kabul ediyorsunuz.

Fi̇kri̇ mülki̇yeti̇n sahi̇pli̇ği̇

Sitemizde, Hizmetimizde, Oyunlarımızda ve temel oluşturan teknolojimizde ve Kullanıcı İçeriği (aşağıda tanımlandığı haliyle) hariç tutulmak, ancak Oyunlar, karakterler, Sanal Para Birimi ve Sanal Ürünler (müşterek olarak “Hizmet İçeriği”) dâhil olmak üzere, Sitemizde ve Hizmetimizde bulunan tüm bilgilerin ve içeriklerin bize ve tedarikçilerimize (diğer kullanıcıları da dâhil olmak üzere) ait olduğunu tasdik ediyorsunuz.

Hizmet İçeriği bütün dünyada telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Plarium, bu Koşullara riayetinize bağlı olarak size Hizmet İçeriğini kişisel, ticari olmayan eğlence amaçları çerçevesinde görüntülemeniz ve kullanmanız için kısıtlı, gayrı münhasır, alt ruhsatlanamaz, kabili rücu ruhsat vermektedir. Hizmetin başka türlü kullanımına yetki verilmemektedir. Bu yetkilendirme hususunda; yaptığınız herhangi bir Hizmet İçeriği kopyasının, içeriğin aslı gibi tüm telif haklarına ve diğer mülkiyet haklarına tabi olacağını kabul ediyorsunuz.

Önceden yazılı iznimizi almaksızın, Hizmet İçeriğinin tamamını ya da bir kısmını başka şekillerde kullanamaz, indiremez, yükleyemez, yazdıramaz, sergileyemez, yayınlayamaz, aktaramaz, tadil edemez, türemiş çalışmalarını yapamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, parçalayamaz, ters yığınlama işlemine tabi tutamaz, uyarlayamaz, dağıtımını yapamaz, transfer edemez ya da Hizmet İçeriğini kendi çıkarlarınız için kullanamazsınız. Biz ve tedarikçilerimiz (diğer kullanıcıları da dâhil olmak üzere) bu Koşullarda belirtilmemiş tüm haklarımız saklı tutmaktayız. Zımni ruhsatlar bulunmamaktadır.

Sitede ya da Hizmette görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri (“İşaretler”) bizim ve üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Tarafımızdan ya da İşaretlere sahip olabilecek üçüncü taraflarından önceden alınmış yazılı izni olmaksızın bu İşaretleri kullanamazsınız.

Kullanici i̇çeri̇ği̇

Kendi rızanızla Plarium tarafınca sağlanan teknolojiyi ve araçları kullanarak Hizmette ve/veya Sitede içerik paylaştığınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Plarium’un yazılı kesin izni olmadan bu içeriği dağıtamayacağınızı, satamayacağınızı, transfer edemeyeceğinizi ya da bu içeriği ve/veya uygulamayı herhangi bir şekilde, herhangi ülkede veya herhangi bir sosyal ağda ya da başka ortamlarda ruhsatlayamayacağınızı anladığınız beyan ediyorsunuz. Plarium’a sizin adınıza uygulamanın işletmecisi olarak davranma hakkını tanıyorsunuz.

Hizmete ve/veya Siteye yüklenilen herhangi bir veri, metin, grafik, fotoğraf ve bunların seçimi ve düzenlemesi (buradan itibaren “Kullanıcı İçeriği”) tamamen ya da kısmen Plarium’un sınırsız ticari ya da ticari olmayan kullanımına tabidir. Metinler, grafikler ve fotoğraflar tarafınızca yüklenilir ve bunlar Kullanıcı İçeriğini meydana getiren kişinin yegâne sorumluluğundadır. Bu sebepten ötürü, kullanıcıların yüklediği, gönderdiği ya da başka şekillerde kullanıma sunduğu içeriklerden Plarium değil kullanıcılar sorumludur. Plarium, Kullanıcı İçeriğini düzenlemeye tabi tutabilir veya tutmaz ve Plarium uygulaması ile gönderilen herhangi Kullanıcı İçeriğinin doğruluğunu, kalitesini ya da bütünlüğünü temin etmez. Hizmeti ve Siteyi kullanarak kırıcı ya da razı olmadığınız içeriklere maruz kalabileceğinizi kabul ve tasdik ediyorsunuz. Plarium’un hiçbir durumda, Kullanıcı İçeriğindeki hatalar ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımı sonucu oluşacak herhangi kayıp ya da zarar ile sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz.

Genel

Bu Koşullar siz ve Plarium arasında Sitemizin, Hizmetimizin ve Oyunlarımızın kullanımı hususunda bütünlüklü bir sözleşme teşkil eder ve yukarıda belirtilenler hakkında daha önceden yapılmış yazılı ya da sözlü herhangi bir anlaşmayı hükümsüz kılar ve önceden yapılmış anlaşmaların yerini alır. Bu Koşullarda yer alan herhangi bir hakkı ya da hükmü yerine getirmememiz, mevzubahis haklardan ya da hükümlerden feragat ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Koşullarda yer alan herhangi bir hüküm kanuna aykırı, geçersiz ya da herhangi bir sebepten dolayı uygulanamaz bulunduğu takdirde, o hüküm Koşullardan ayrılabilir ve bu durum kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bu Koşullardan doğan herhangi bir hak ya da sorumluluk tarafınızca devredilemez ve bunların devredilmesi ya da transferi yönündeki girişimler hükümsüz ve geçersizdir. Bu Koşulları herhangi bir sınırlama olmaksızın devredebiliriz. Koşullar İsrail hukukuna tabi olacak ve İsrail hukukuna göre yorumlanacaktır.

İleti̇şi̇m bi̇lgi̇si̇

Bu Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz olduğu takdirde bize support.plarium.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Endişelerinizi gidermek için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

 • Kullanım Şartları